Reklamačný formulár

Úvod Informácie pre zákazníkaReklamačný formulár

Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.drevodarcek.sk

Adresa pre komunikáciu:  Lukáš Slávik - www.drevodarcek.sk ,Agátová 763/12, 94 652 Imeľ, Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

V .................................... dňa: …………………                                       

 

............................................

Podpis zákazníka          

Copyright 2022 - 2023 © drevodarcek.sk